Nasi Mieszkańcy

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.