Aktualności

Stowarzyszenie JESTEŚMY DLA CIEBIE

2013-01-10, Czwartek

W 2012 roku zostało założone Stowarzyszenie JESTEŚMY DLA CIEBIE z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, którego celem jest:

  • działanie skierowane na rzecz rozwoju i doskonalenia usług świadczonych przez Dom,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
  • wspieranie życiowej i społecznej aktywności środowisk osób starszych i niepełnosprawnych,
  • propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób niepełnosprawnych w celu zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji tych osób.

Dane Stowarzyszenia:

  • KRS 0000442523
  • REGON 302312674

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!