Budynek

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Rzetni to 3 oddzielne budynki:

  • Pałac,  w którym obecnie znajdują się: administracja, sale rehabilitacyjne i terapeutyczna, oraz pomieszczenia pomocnicze. Przed werandą ogrodową znajduje się obszerna fontanna.
  • Pawilon  budynek parterowy, w którym znajdują się pokoje mieszkalne mieszkańców, gabinet zabiegowy, świetlice, pokój gościnny. Pawilon zamieszkiwany jest przez 64 mieszkańców, to budynek jednokondygnacyjny. W/w budynek jak i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych – co jest zgodne z wymogami standardu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  • Budynek gospodarczy, w którym znajdują się pomieszczenia pomocnicze, garaż.

 

Dom jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy do czego zobowiązuje w/w rozporządzenie. Dom ma wszystkie niezbędne pomieszczenia – co wypełnia wymóg w/w Rozporządzenia. Pokoje mieszkalne Domu spełniają wymogi standardu w zakresie liczby mieszkańców w poszczególnych pokojach, powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca oraz ich wyposażenia. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – co jest zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu. oraz budynek gospodarczy,w którym znajdują się pomieszczenia pomocnicze i garaż.