Historia Domu

Lokalizacja

Rzetnia wieś położona w województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim, w gminie Kępno, przy drodze Kępno-Kobyla Góra, około 8 km na północ od Kępna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego, wówczas Dom Pomocy Społecznej podlegał pod Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Siedziba domu

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Rzetni znajduje się w zabytkowym dworze na terenie parku o powierzchni około 10ha, pochodzących z początku XXw. W parku mieści się stawek z wysepką oraz aleja grabowa o długości 100m. Dwór został wybudowany w 1910 roku, dach łamany, skrzydło wschodnie pochodzi z 1930 roku, zniekształcony przebudową w 1981 roku. W 1935r. majątek ziemski razem z dworem nabyła rodzina Iwańskich z Mikorzyna. Losy budynku należącego obecnie do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przechodziły różne koleje. W latach powojennych mieściła się w nim szkoła podstawowa. W roku 1980 od stycznia do grudnia budynek zajął Zakład Usług Pozarolniczych w Kaliszu przeznaczając go na Ośrodek szkoleniowo-kolonijny. W roku 1981 budynek przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kaliszu dla celów szkoleniowo kolonijnych.

Powstanie DPS Rzetnia

1 września 1981 – to data powstania Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Rzetni jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej.