Koszt utrzymania

Na podstawie Zarządzenia NR 2/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej na terenie powiatu kępińskiego – średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni od 01.02.2019r. wynosi 3990,00 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 681 z dn. 14 stycznia 2019r.).