Organizacja Domu

W strukturze organizacyjnej Domu występują następujące komórki organizacyjne:

 

  • Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
  • Dział Administracyjno – Gospodarczy,
  • Dział Finansowo – Księgowy.

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”.

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, podległą Zarządowi Powiatu Kępińskiego. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezdędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców. Mieszkańcom zapewnia się warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność.

W Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest również rehabilitacja lecznicza. Fizjoterapeuci wchodzą w skład Działu Terapeutyczno–Opiekuńczego, a świadczenie usług fizjoterapeutycznych wynika z Rozporządzenia Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r., w sprawie domów pomocy społecznej (świadczenie usług wspomagających polegających na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu oraz zapewnienie pomieszczenia do rehabilitacji). Fizjoterapeuta działa na podstawie rocznego planu pracy (plan pracy fizjoterapii na rok 2012), zleceń lekarza rodzinnego. Wszystkie zabiegi z zakresu fizjoterapii odnotowywane są w Książce dziennych zabiegów fizjoterapeutycznych.