Praca socjalna

Pracownicy socjalni swoimi działaniami wspierają i pomagają mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących życia codziennego, począwszy od momentu przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.

Praca socjalna obejmuje:

  • Pomoc w adaptacji w nowym środowisku,
  • Sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
  • Przygotowanie dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu własnego mieszkańca, zmiana odpłatności za pobyt w Domu, lub aktualizacją do OPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
  • Współpraca z Prokuraturą Rejonową
  • Współpraca z sądowymi kuratorami zawodowymi, sądem rodzinnym,
  • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,
  • Zapewnienie samorządności mieszkańców Domu, oraz sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
  • Wykonywanie pochówku mieszkańców nie posiadających bliskiej rodziny.