Rehabilitacja

Zajęcia rehabilitacji prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

Z uwagi na profil Domu oraz wielorakość schorzeń największe efekty uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców.

  • Głównie rehabilitacja opiera się na kinezyterapii - ćwiczeniach biernych, czynnych, wspomaganych, indywidualnych, ćwiczeniach oddechowych, korekcji ułożeniowej, spacerach leczniczych.
  • Stosuje się również fizykoterapię : lampę sollux, Bio-v, ultradźwięki i inhalacje.
  • Dodatkowo wykorzystuje się masaż leczniczy.
  • W sezonie wiosenno – letnim organizuje się spacery oraz wycieczki dla mieszkańców Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni został wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny w wyniku inwestycji Starostwa Powiatowego w Kępnie dofinansowanej w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.