Terapia zajęciowa

Cele i metody terapii zajęciowej

Podstawowym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest aktywizacja mieszkańców, rozwijanie osobowości nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowania dawnych zainteresowań.

Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminuje monotonie dnia codziennego, nudę i pustkę. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych.

Ludzie starsi każdego dnia stają przed zadaniem ciągłego dopasowania się do nowych sytuacji ( zmiana kondycji fizycznej, zmiany w psychice). Starość, przeciwnie do potocznych wyobrażeń, jest aktywnym czasem w ludzkim życiu. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w swojej codziennej pracy przekonują się o tym, że aktywność przedłuża życie dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie.

Mieszkańcy DPS, którzy wbrew wszystkim przeciwnością losu zachowują optymizm i wiarą w to że mają jeszcze cel w życiu, chętnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Włączają się w nurt życia "Domu", interesują się mieszkańcami, otoczeniem, kształtują swoją egzystencję zgodnie z własnymi potrzebami. poza tymi aktywnymi mieszkańcami istnieje grupa osób nie zainteresowanych praktycznie niczym i nikim. Jednak są osoby, którym można było pomóc. Terapia pomogła im uwierzyć w poprawę, dodać wiary w ich własne możliwości, motywować do wysiłku, wyzwalać nadzieje. W mieszkańcach tych powoli budzi się optymizm, energia, chęć do życia.

Terapia, zatem to przede wszystkim działanie naprawcze, to te wszystkie czynności, które zaleca się jako jeden ze środków leczniczych, mających na celu przyspieszenie utraconej funkcji np. narządu ruchu do stanu wcześniejszego a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienia funkcji zastępczych.

Oprócz wymienionych celów fizycznych, terapia spełnia cele także w sferze psychicznej, do których należą głównie:

 • wyprowadzenie mieszkańca z bierności
 • depresji
 • obudzenie wiary w społeczną przydatność
 • zmianę zachowania na bardziej korzystne
 • aktywizowanie w codziennym życiu
 • wyrabianie samodzielności

W pracy terapii zajęciowej wykorzystuje się następujące rodzaje terapii:

ERGOTERAPIA

METODY ERGOTERAPII

 • krawiectwo-technika (szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży)
 • stolarstwo - prace w drewnie (również z patyków )
 • ogrodnictwo - prace ogrodnicze i porządkowe np. sadzenie, kopanie, sianie 

SOCJOTERAPIA

METODY SOCJOTERAPII

 • Ludoterapia / Zabawoterapia np. zabawy i gry dydaktyczne
 • Terapia ruchem - ćwiczenia ogólne usprawniające, oddechowe, poranne itp.
  • gry i zabawy ruchowe
  • trening samoobsługi
  • trening kulinarny
 • Trening Umiejętności społecznych - trening rozwiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów aktywnego słuchania
 • Rekreacja - silwoterapia ( oddziaływanie pięknem przyrody, terapia przez spacery )
  • zabawy i gry zespołowe, rozgrywki sportowe organizowane w naszym domu przy udziale naszych mieszkańców
  • zwiedzanie okolicy 

ARTETERAPIA

METODY ARTETERAPII

 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Sztuki użytkowe
 • Zdobnictwo
 • Muzykoterapia
  • muzykoterapia bierna - muzyka aktywizująca, relaksacyjna
  • muzykoterapia czynna - nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewania utworów znanych i lubianych, popularnych ludowych czy biesiadnych
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia.