Zajęcia kulturalno-oświatowe

Działalność kulturalno – oświatowa to głównie:

 • Wzbudzanie zainteresowania wśród mieszkańców różnorodnymi tekstami, wzbogacającymi wiedzę o człowieku, życiu, to również zainteresowanie znajdującym się w domu punktem bibliotecznym,
 • Wzmacnianie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez występy, spotkania z innymi ludźmi,
 • Utrwalanie zasad współżycia społecznego,
 • Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych,
 • Kształtowanie zainteresowań, zamiłowań, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 • Wspieranie i utrzymywanie rozwoju i sprawności psychofizycznej mieszkańców,
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru, budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, utrwalanie obowiązkowości i umiejętności kierowania własnym postępowaniem,
 • Wspomaganie czynnego i biernego udziału mieszkańców w tworzeniu i odbiorze doznań estetycznych.

Realizowane metody, formy i techniki pracy z mieszkańcami Domu w 2012r.:

 • Ergoterapia: krawiectwo, stolarstwo, ogrodnictwo,
 • Socjoterapia: ludoterapia, terapia ruchem, rekreacja, trening umiejętności społecznych,
 • Arteterapia: rysunek, malarstwo, grafika, zdobnictwo, dekoratorstwo.

W ramach zajęć terapeutycznych wraz z mieszkańcami dwa razy do roku przygotowywana jest wystawa prac wykonywanych przez podopiecznych (wystawa prac związanych ze świętami Wielkanocnymi oraz ze świętami Bożego Narodzenia).