Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Rzetnia, prowadzonym pod adresem http://bipdps.powiatkepno.pl/main/index.html